Šta je vrtna kada? - Vodič za vrtne kade

Šta je vrtna kada? - Vodič za baštenske kade Možemo pratiti porijeklo vrtne kade u Evropi 18. stoljeća, a posebno u Francuskoj.