Brak

Prekid braka s graničnim poremećajem ličnosti

Prekid braka s graničnim poremećajem ličnosti. BPD su osobe čije su glavne karakteristike emocionalna nestabilnost, nestabilnost u slici o sebi, u međuljudskim odnosima i sa izuzetnom i izraženom impulsivnošću