Argentina

Gdje se tačno nalazi Patagonija?

Gdje se tačno nalazi Patagonija? Sve ovdje - putovanja, vrijeme, pustinja. Pa ako pitate lokalno stanovništvo u Čileu, reći će da počinje u Puerto Monttu i ide prema jugu. Ako pitate lokalno stanovništvo u Argentini, reći će iz San Carlosa de Barilochea na jugu.

Činjenice o Andskom Kondoru

Činjenice o Andskom Kondoru (Vultur gryphus) je južnoamerička ptica koja pripada porodici supova iz Novog svijeta Cathartidae i jedini je živi član