Kako biblijski poništiti prokletstvo?

How Reverse Curse BiblicallyIsprobajte Naš Instrument Za Eliminiranje Problema

Kako biblijski preokrenuti prokletstvo . Biblijski stihovi za uklanjanje psovki.

The duhovna bitka pokret uči potrebi da se slomi nasledna prokletstva i da poništi neočekivane obaveze đavolu, čak i nakon toga Hristos je spasio osobu . Pokazalo se da smo naslijedili prokletstva koja su pratila naše pretke, zbog njihovih demonskih grijeha i saveza, te da moramo nadjačati ove nasljedne kletve .

Jedan od tekstova koji se koristi za odbranu ove tačke je Izlazak 20: 5 , gdje Bog prijeti da će posjetiti zloću roditelja u djeci, do treće i četvrte generacije onih koji to mrze. Ne smijete im se klanjati ili služiti; jer sam ja, Gospodin tvoj Bog, ljubomoran Bog, koji je kaznio bezakonje roditelja nad djecom do treće i četvrte generacije onih koji me mrze ( Primjer 20.5 )) .

Međutim, podučavanje tome Bože snosi posljedice roditeljski grijesi o djeci je samo pola istine. Sveto pismo nam takođe govori da, ako se sin oca idolopoklonika i preljubnika, ugledavši zla očeva djela, boji Boga i hodi njegovim putevima, ništa što je otac učinio neće pasti na njega.

Obraćenje i individualno pokajanje break , u postojanju ljudi, nasledno prokletstvo (efekat moguć samo zbog Hristovog dela). Ovo je stav koji je prorok Ezekiel naglasio u svom propovijedanju tadašnjem izraelskom narodu ( pažljivo pročitaj Jezekilja 18 ).

Preko proroka Ezekiela, Bog ih je prekorio, potvrđujući da je moralna odgovornost lična i individualna pred njim: i duša oca i duša mog sina su moje. Duša koja sagreši, umreće ( Ovo. 18: 4 , dvadeset )) . I da je, obraćenjem i pravednim životom, pojedinac oslobođen prokletstva grijeha svojih predaka, v. Ezekiel 18: 14-19 . Ovaj odlomak je značajan jer nam pokazuje kako sam Bog tumači (kroz Ezekiela) značenje Izlazak 20: 5 .

Primjenjujući na naše dane, evidentno je da je pravi vjernik već raskinuo sa svojom prošlošću i sa duhovnim implikacijama grijeha svojih predaka kada je, pokajnički, došao k Kristu u vjeri.

Ima još; apostol Pavao pojašnjava da pisanje duga koje je protivno nama, to jest prokletstvo zakona, nema više nikakvog učinka na nas otkad ga je Isus poništio na križu:

A kad ste bili mrtvi u svojim zločinima i u neobrezanosti vašeg tijela, dao vam je život zajedno s njim, oprostivši nam sve grijehe, poništivši dužnički dokument koji se sastojao od dekreta protiv nas i koji nam je bio štetan, i uklonio ga iz sredine, prikovavši ga za križ, i oduzevši ovlasti i ovlaštenja, učinio ih javnim spektaklom, trijumfirajući nad njima kroz Njega ( Kol. 2: 13-15 )) .

Hristos nas je otkupio od prokletstva zakona, postajući za nas prokletstvom (jer je napisano: Proklet bio svako ko visi na drvetu ( Gal 3:13 )) .

Stoga su sve osude koje su nas opteretile potpuno uklonjene kada je Krist platio , dovoljno i efikasno, našu krivicu pred Bogom. E sad, ako je Kristov rad na Kalvariji za nas bio dovoljno moćan da ukloni s nas prokletstvo Božjeg svetog zakona, koliko bi još mogao ukloniti sve što bi Sotona mogao upotrijebiti za potraživanje prava nad nama, uključujući pakte koje smo sklopili sa zlim entitetima, ili od strane naših roditelja u našem neznanju.

Jednostavno proučavanje Svetog pisma i jezika koji se koristi dovoljan je za opis našeg otkupljenja, tako da nema sumnje da je vjernik, poput roba izloženog za prodaju na trgu, kupljen po cijeni, a sada prelazi u potpunu pripadnost tvoj novi Gospodar. Kao što je tadašnje rimsko zakonodavstvo govorilo, bivši poglavar nema više prava nad njim.

Tako je Paul u 1. Korinćanima 6:20 kaže da smo kupljeni sa cijenom. Grčka riječ za kupljeno je agorazo , što znači: kupiti, otkupiti, platiti otkupninu; Ovaj izraz se koristio za čin kupovine roba na trgu ili potrošnje njegove otkupnine kako bi ga oslobodili. Dakle, sada kad smo slobodni, ne smijemo dopustiti da opet robujemo ( 1 Kor 7:23 )) , spašeni smo dragocjenom Kristovom krvlju:

Znajući da nisi iskupljen svojim ispraznim načinom života naslijeđenim od roditelja kvarljivim stvarima poput zlata ili srebra, već dragocjenom krvlju, poput jagnjeta bez mane i bez mrlja, Hristove krvi ( 1 Pet. 1: 18-19 )) .

3 efikasne molitve koje razbijaju kletve

Molitve za poništavanje psovki .Unatoč činjenici da se na psovke u 21. stoljeću često gleda kao na proizvod kulturnog izuma, moramo znati da se u svetim spisima često spominju. Toliko da ćemo tog dana naučiti nešto o njima i pokazati vam neke rečenice koje razbijaju psovke .

U tom smislu, morate znati da, stavljajući svu svoju vjeru u Boga, možete prevladati ove zastoje i na taj način povratiti stanje milosti koje nam samo kraljevstvo Gospodnje može dati. S tim u vezi, prijeđimo na ono što nam Biblija govori o tome.

Šta nam Biblija govori o kletvama?

U svetim spisima on spominje dvije vrste psovki:

  • One generacijske (oni koji se prenose s koljena na koljeno radi glume protiv Božje volje ) čiji se primjeri mogu pronaći u Izlazak 20,5, Ponovljeni zakon 5,9 i Brojevi 14.18.
  • And kletve zbog neposlušnosti ; najbolji primjer koji nalazimo u Levitski zakonik 26: 14-46.

Osim ovoga, a i zbog popularne kulture, uobičajeno je smatrati da je osoba prokleta zbog postupaka koje je protiv nje učinio neko ko ne želi njegovo dobro. Rečene rečenice koje ćemo vam predstaviti bit će korisne za svaki od tri predstavljena slučaja.

Kratke rečenice koje razbijaju psovke

Kao prvu molitvu, s obzirom na prvu gore razmotrenu temu, predstavljamo vam kratku molitvu koja će vam pomoći poništite radnje vašeg okruženja protiv Gospoda:

Loving otac;
Oprosti mi svojom beskrajnom milošću, jer
Grešio sam sa znanjem.
Kao čovjek, uronjen sam u zemlju
gdje sotona samo želi da mi naudi i
stalno radi protiv mene da pobjegnem
od mudrosti tvoga kraljevstva.

Možda sam zalutao, Gospode;
Možda je moj čamac stradao u vodama zloga;
Moj um, poremećen njegovim uticajem,
možda me doveo do suprotnog puta koji vodi u tvoje kraljevstvo.

Ali evo me, Gospode!
I meni i mojoj porodici je žao i nama
želim da nas prosvijetlite da prođemo kroz našu trenutnu situaciju.
Znam da ćete nas poslušati, jer je vaša vjera prava.
Amen.

Molitve za uklanjanje djelotvornih psovki

Kao drugu molitvu, donosimo vam jednu koju možete lično koristiti ako želite da vas Bog oslobodi ovih i vratiti milosti prosvjetljenja svog kraljevstva :

Bože svemogući!
Stvoritelj zemlje, one neba;
Čuvar mudrosti univerzuma i zaštitnik
Klement kao pastir sa svojim ovcama.

O Sveti oče!
Danas podižem ove riječi do neba
da me možeš osloboditi ove muke
i pomozi mi da pronađem
duhovna milost koju samo vi možete zračiti.
Zli me odvukao na svoju teritoriju i bojim se
da je njegova aura zlobe, zlobe i mržnje ta
to me pokriva u ovom trenutku.

Zato vas molim, dragi Bože, da uklonite
Ovo prokletstvo i ta sveta reč
Budite vodič koji me uvijek prati.
Amen.

Molitve za borbu protiv psovki

Kao posljednju molitvu, donosimo vam onu ​​koja je usmjerena tako da Gospod oslobodi tu radnju koju ste učinili protiv vas ljudi koji žele samo vašu štetu:

Ti kome dugujem život;
Vi koji pazite na moje zdravlje, radi moje sigurnosti,
za moj rast i duhovnost.

Za ovo i mnogo više uvijek sam ti bio vjeran,
Voljeni oče, i sada mi treba tvoja pomoć
preokrenuti ovu dosadnu situaciju.

Zli, u duši mog neprijatelja,
radio protiv mene i napravio
radnje zla naseljavaju se u
njedra moga srca.

Oni me, bez uspjeha, pokušavaju maknuti od riječi.
Zato vas molim, Svemogući Bože, da pomognete
tako sam prevazišao ovu borbu
da mogu postići tvoju milost.
Amen.

Za kraj, otkrivamo vam da je jedini način da se ove problematične situacije preokrenu putem potpuno se uzdajući u Boga . Za oproštaj i slijedeći ovaj posljednji propis, pozivamo vas da pročitate stihove iz Ponovljeni zakon 7:12 26 i, osim toga, oni od Levitski zakonik 26: 3-13 tako da učvrstite svoju vjeru u pitanje prokletstva.

Sadržaj